Escolleix la teva farmaciola

Una farmaciola pot ser un armari, caixa o maleta específic que pot contenir el material sanitari necessari per resoldre, prevenir i alleujar símptomes lleus o patologies menors.

El contingut d’una farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que la que hi ha d’haver en una empresa, club esportiu o pel viatge.

Una farmaciola ha de servir per alleujar o resoldre els símptomes de salut i poder actuar ràpid enfront petits accidents i per poder-ho fer cal tenir a punt el material necessari adaptat a cada situació i la medicació necessària per cobrir les necessitats.