Escolleix la teva farmaciola

Una farmaciola pot ser un armari, caixa o maleta específic que pot contenir el material sanitari necessari per resoldre, prevenir i alleujar símptomes lleus o patologies menors.

El contingut d’una farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que la que hi ha d’haver en una empresa, club esportiu o pel viatge.

Una farmaciola ha de servir per alleujar o resoldre els símptomes de salut i poder actuar ràpid enfront petits accidents i per poder-ho fer cal tenir a punt el material necessari adaptat a cada situació i la medicació necessària per cobrir les necessitats.

Tipus de farmacioles

La teva farmaciola a casa:
 

MEDICAMENTS

 

MATERIAL SANITARI

 • Alcohol
 • Aigua oxigenada
 • Solució antisèptica: per desinfectar ferides
 • Analgèsics/antiinflamatori oral: pel dolor generalitzat
 • Analgèsic/antiinflamatori tòpic: pel dolor local
 • Antitèrmic: per la febre
 • Antiàcids
 • Pels gasos
 • Antidiarreics
 • Laxants: per estrenyiment ocasional
 • Antial·lèrgics
 • Preparats pel refredat
 • Mucolítics: per la mucositat
 • Expectorant: pel pit carregat
 • Antitussígens: quan hi ha tos irritativa/seca
 • Antisèptics faríngics: per l’ irritació de gola
 • Pomada per les cremades
 • Pomada pels cops: per hematomes
 • Cicatritzants: per ferides lleus
 • Suero fisiològic: neteja ocular
 • Llàgrima artificial: sequedat ocular
 • Repel·lent insectes
 • Antihistamínic tòpic: per les picades
 • Corticoide tòpic: per les picades d’insectes o èczema
 • Per l’insomni ocasional
 
 • Cotó hidròfil
 • Gases estèrils
 • Bena de gasa
 • Bena elàstica
 • Esparadrap (roba, paper, de seda)
 • Guants
 • Termòmetre
 • Tisores de punta rodona
 • Pinces
 • Tovalloletes desinfectants
 • Tirites
 • Tires cicatritzants
 • Gel hidroalcohòlic
 • Gel fred-calor