Escolleix la teva farmaciola

Una farmaciola pot ser un armari, caixa o maleta específic que pot contenir el material sanitari necessari per resoldre, prevenir i alleujar símptomes lleus o patologies menors.

El contingut d’una farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que la que hi ha d’haver en una empresa, club esportiu o pel viatge.

Una farmaciola ha de servir per alleujar o resoldre els símptomes de salut i poder actuar ràpid enfront petits accidents i per poder-ho fer cal tenir a punt el material necessari adaptat a cada situació i la medicació necessària per cobrir les necessitats.

Tipus de farmacioles

Tot lloc de treball, per seguretat i qualitat, ha de disposar d’una farmaciola el contingut de la qual variarà segons l’activitat de l’empresa. El contingut bàsic que s’ha de trobar dintre d’una farmaciola per resoldre els accidents menors són:
 

MEDICAMENTS

 

MATERIAL SANITARI

 • Alcohol
 • Aigua oxigenada
 • Solució antisèptica: per desinfectar
 • Analgèsics/antiinflamatori oral: pel dolor generalitzat
 • Analgèsic/antiinflamatori tòpic: pel dolor local
 • Antitèrmic: per la febre
 • Antiàcids
 • Antidiarreics
 • Antial·lèrgics: pels símptomes d’al·lèrgia
 • Preparats pel refredat
 • Antisèptics faríngics: per la irritació de gola
 • Suero fisiològic: per la neteja ocular o de ferides
 • Llàgrima artificial: per la sequedat ocular
 • Antihistamínic tòpic: per les picades d’insectes
 • Corticoide tòpic: per les picades o èczemes
 • Antimosquits
 • Pomada per les cremades
 • Pomada pels hematomes
 
 • Cotó hidròfil
 • Gases estèrils
 • Bena de cotó
 • Bena elàstica
 • Esparadrap (roba, seda, paper)
 • Termòmetre
 • Tisores de punta rodona
 • Pinces
 • Tovalloletes desinfectants
 • Tirites
 • Tires cicatritzants
 • Gel hidroalcohòlic
 • Gel fred-calor
 • Guants làtex